آخرین اخبار

اولین گردهمایی مسئولین کانون‌های بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور روز دوشنبه در قم برگزار شد.

کانون ها

اولین گردهمایی مسئولین کانون‌های بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور روز دوشنبه در قم برگزار شد.

اندیشکده ها

اولین گردهمایی مسئولین کانون‌های بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور روز دوشنبه در قم برگزار شد.